Ochrana dat

Ochrana dat

Ochrana osobních dat, která získáme při vaší návštěvě webových stránek, je jedním z důležitých témat pro koncern Knorr-Bremse. Personální data zpracováváme v souladu s právními předpisy platnými v těch zemích, ve kterých jsou webové stránky provozovány.

Přístup k osobním datům a jejich zpracování

Při návštěvě našich webových stránek uchovávají naše servery, jak je standardem, data od vašeho internetového poskytovatele, webovou stránku odkud jste se k nám dostali, prohlížeč a operační systém který používáte, naše související wwebové stránky které také navštívíte a datum a trvání vaší návštěvy.

Kontrola využití a zpřístupnění osobních údajů

Vaše osobní data jsou využita pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli. Poskytnutí dat, např. státním institucím a úřadům příslušných zemí, bude uskutečněno pouze v rámci závazných vnitrostátních předpisů. Zaručuje našim zaměstnancům diskrétnost a ochranu personálních dat, která nám svěřili.

Bezpečnost

Koncern Knorr-Bremse chrání vaše osobní data za použití technických a organizačních bezpečnostních opatření, aby zabránil náhodné nebo úmyslné manipulaci s daty, jejich ztrátě nebo zničení a aby zabránil přístupu neoprávněných osob k nim. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Sdílet