Právní doložka

Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou poskytovány zdarma pouze k informačním účelům. Nepřijímáme žádnou odpovědnost ani nenabízíme žádnou záruku s ohledem na jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Z poskytnutých informací nemohou být vyvozovány žádné nároky. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty s výjimkou případů úmyslného záměru nebo hrubé nedbalosti z naší strany.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit, doplnit nebo odstranit informace z těchto stránek.

Ostatní internetové stránky, na které odkazujeme z našich stránek, neobsahovaly pokud je nám známo žádný nelegální obsah v době, kdy byl odkaz na ně vytvořen. Nicméně nemáme žádný vliv na takový externí internetový obsah, a proto se tímto výslovně distancujeme od obsahu těchto stránek. Zejména nemůžeme zaručit, že stránky, na které odkazujeme, obsahují právně vhodný obsah, nebo že dotyčná stránka nebyla dodatečně změněna nevhodným způsobem.

Obchodní značky uvedené na našich webových stránkách, nejsou označeny jako takové ve všech případech. Chtěli bychom však zdůraznit, že se na ně vztahují legislativní ustanovení o ochranných známkách.

Texty, programy a grafiky, ale i audio a video soubory námi vytvořené podléhají českým předpisům o využívání a zneužívání cizího vlastnictví, a mohou být reprodukovány nebo šířeny pouze s naším výslovným svolením.

Zadávání osobních údajů ze strany uživatele probíhá na dobrovolné bázi a nezavazuje k využívání telefonních a mediálních služeb, které nabízíme. Upozorňujeme na skutečnost, že některé osobní údaje o uživateli jsou uloženy a zpracovány pro naše další použití.

V případě, že jednotlivá ustanovení této právní doložky nejsou v souladu, nebo pozbydou souladu s aktuálně platnými právními předpisy České republiky, neovlivňuje to platnost ostatních ustanovení této doložky.

Vlastníkem této webové stránky zodpovědným za její obsah je IFE-CR, a.s., Evropská 839, Modřice 664 42, Česká republika.

Sdílet