Úpravy

V průběhu životnosti vlaku se mění nejen požadavky kladené na hlavní komponenty vozidla nýbrž i platné předpisy týkající se například bezpečnosti.

Za účelem zajištění maximální výkonnosti pro provozovatele vlaku a maximálního komfortu cestujících nabízí společnost IFE podporu při úpravách dveřních systémů. Tato podpora se týká například těchto oblastí:

  • Implementace nových funkcí, převážně funkcí řízených softwarem
  • Nahrazení stávajících pneumatických dveřních pohonů pohony elektrickými
  • Nové koncepty řízení dveřních systémů (např. připojení k informačnímu systému vlaku)
  • Zlepšení bezpečnosti cestujících díky integraci elektrických detekčních systémů na ochranu proti sevření příp. k detekci sevření
  • Úpravy dveřních systémů za účelem zvýšení rychlosti

Knorr-Bremse GmbH
Division IFE

Tel.: +43 (0) 7448 9000

Náhradní díly:
spares@ife-doors.com

Zákaznický servis:
service@ife-doors.com

Sdílet