Personální rozvoj

Společně tvoříme budoucnost!

Investujeme do znalostí našich zaměstnanců, do jejich vzdělávání a rozvoje, protože je chápeme jako klíčový potenciál. V souladu s naší firemní filozofií podporujeme prostředí pro neustálé zlepšování.

Personální oddělení IFE se zaměřuje na zajištění takové kvalifikace zaměstnanců, která odpovídá korporátním požadavkům a potřebám nejrůznějších cílových skupin zaměstnanců.

V průběhu pravidelných pohovorů se zaměstnanci jsou identifikovány silné stránky a potenciál pro rozvoj, jsou definovány kompetence potřebné pro budoucnost a je formulován a implementován rozvojový plán. Personální rozvojové aktivity zajišťují našim zaměstnancům dovednosti potřebné pro zvládání jejich profesních i osobních výzev - pro dnešek i pro budoucnost!

IFE-CR, a.s.

Evropská 839
664 42 Modřice
Czech Republic

Phone: + 420 532 159 101

e-mail: ife-cr@knorr-bremse.com

Sdílet