Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Každé tři roky je zaměstnancům koncernu Knorr-Bremse na celém světě dána příležitost vyjádřit názor na svého zaměstnavatele. Pro zajištění anonymity jejich vyjádření je průzkum realizován nezávislou institucí.

Cílem průzkumu je, kromě měření spokojenosti zaměstnanců, získání námětů pro zlepšení pracovních podmínek. Za použití jednotného koordinovaného procesu jsou výsledky prezentovány zaměstnancům a diskutovány v průběhu workshopů, ze kterých jsou vyvozena nápravná opatření.

Všechna opatření a doporučení jsou uchovávána a spravována v on-line databázi. Jsou zde uvedeny i týmově definované odpovědnosti.

IFE-CR, a.s.

Evropská 839
664 42 Modřice
Czech Republic

Phone: + 420 532 159 101

e-mail: ife-cr@knorr-bremse.com

Sdílet