Vedení u společnosti Knorr-Bremse.

Naše přesvědčení, jimiž se řídíme při vedení našich pracovníků.

Dobré vedení je rozhodující pro výkonnost, sílu inovace a dlouhodobý úspěch našeho podniku. Přitom nese vedoucí tým zvláštní zodpovědnost za vytvoření pracovního prostředí, v kterém spolupracovníci mohou optimálně rozvinout svůj potenciál.

Směrnice pro vedení firmy Knorr-Bremse poskytují orientaci k tomu, jak se to zdaří. Základním prvkem je přitom myšlenka transformačního vedení. Tato vyžaduje vedoucí osobnosti, které chtějí být vzorem; které své spolupracovníky inspirují a nadchnou, pro dosažení společných cílů. Vedoucí osobnosti, které vyslovují požadavky individuálně, které podporují a respektují; které nakonec působí tak, že poskytují smysl a objasňují to "proč", aby pro své spolupracovníky umožnili nejlepší výkony a výsledky. Základním předpokladem pro toto je poctivý zájem o člověka - až potom je možný další vývin spolupracovníka, orientovaný podle jeho osobních silných stránek.

Směrnice pro vedení firmy Knorr-Bremse zní:

REFLEKTOVAT

Vedení začíná poctivým pohledem na sebe samotného.

JÍT KUPŘEDU

Vést znamená jít kupředu, ne stát vpředu.

BRÁT S SEBOU

Cíle potřebují čísla. Dosažení cíle potřebuje nadšení.

VYVÍJET

Vést spolupracovníky znamená nechat je růst.

REALIZOVAT

Síla vedení se neprojevuje slovy, nýbrž výsledkem.

Máte další otázky?

Neváhejte nás kontaktovat.

 
Sdílet