Historie

2011

Podnik prošel významnou restrukturalizací

Počet zaměstnanců překročil hranici 600

Zahájení projektu Built in Quality

Rozšíření informačního výrobního systému GRALL do všech výrobních segmentů

2010

Získání dotace na vzdělávání z evropských sociálních fondů (OP LZZ) ve výši 5,8 miliónů Kč

Za rok 2010 dosažen obrat 2,2 mld Kč

2009

Certifikace společnosti pro lepení kolejových vozidel a jejich dílů dle DIN 6701 třída A1

Certifikace společnosti dle standardu OHSAS 18001:2007

Převzetí výrobního programu automatických dveřních systémů pro kolejová vozidla společnosti Hübner

Přemístění rakouské centrály z Waidhofenu do nové budovy v Kematen an der Ybbs

2008

Certifikace společnosti dle standardu IRIS

Interní konference KPS on Toyota Way pro zaměstnance a dodavatele společnosti IFE-CR, a.s.

2007

Zahájení projektu Supply Chain Excellence zaměřeného na zvýšení dodavatelské spolehlivosti a úspory v logistice

60 let existence společnosti IFE

2006

Přemístění montáže pohonů a schodů z Rakouska do českého závodu IFE-CR v Modřicích

Založení výrobního závodu IFE-Victal v Číně

2005

Rostoucí prodeje si vyžádaly další rozšiřování výrobního závodu dveřních křídel v IFE-CR

Získání ocenění Knorr Best Practise Award za zavedení bezpapírové montáže dveřních křídel v lince

2004

Certifikace společnosti dle standardu DIN EN ISO 14001:2009

2002

Přemístění provozu do moderního závodu v průmyslové zóně CTP Modřice

Implementace metod štíhlé výroby

2001

Ustanovení společnosti IFE-CR hlavním výrobcem dveřních křídel pro celou Evropu

1997

Koncern Knorr-Bremse kupuje akcie mateřské společnosti IFE-AG

1996

Založení společnosti IFE-CR na základech společnosti Hády - Metall

Sdílet