Pole působnosti v oblasti CR

Strategie Corporate Responsibility koncernu Knorr-Bremse se projevuje v šesti polích působnosti, která se zabývají shromažďováním a vypracováním příslušných opatření CR. Oblasti „Strategie a management“ a „Komunikace a spolupráce“ přitom tvoří rámec pro čtyři obsahová pole působnosti:

Strategie a management

Koncern Knorr-Bremse integruje aspekty trvale udržitelného rozvoje do svého strategického plánování a do svých operativních procesů a tímto systematicky usiluje o trvale udržitelné vytváření hodnot.

Produkty a partneři

Koncern Knorr-Bremse cíleně vyvíjí koncepty řešení, slučující přínos pro zákazníky s trvalým vytvářením hodnot. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a dodavateli na společném zdokonalování bezpečnosti, kvality, jakož i na ekologické a sociální přijatelnosti produktů.

Spolupracovníci a vedení

Koncern Knorr-Bremse nabízí atraktivní a bezpečné pracovní prostředí, v kterém spolupracovníci oceňují a realizují vzájemnou důvěru, týmovou práci, rovnost šancí a férové, ohleduplné jednání mezi sebou.

Životní prostředí a klima

Koncern Knorr-Bremse usiluje o odpovědné zacházení se surovinovými zdroji, pokouší se o minimalizaci, popř. zamezování negativního dopadu na přírodu a životní prostředí, a aktivně využívá šance pro ochranu životního prostředí.

Angažmá a společnost

Koncern Knorr-Bremse se aktivně zasazuje o sociální a společenské zájmy a celosvětově se angažuje jako dobrý podnikatelský občan (corporate citizen).

Komunikace a kooperace

Koncern Knorr-Bremse usiluje o otevřený a konstruktivní dialog s různými zájmovými skupinami, aby jim pravidelně a transparentně poskytoval informace o pokrocích při provádění opatření k trvale udržitelnému rozvoji.

Dáváme prioritu pro nás obzvlášť relevantním tématům ohledně trvale udržitelného rozvoje na základě výsledků analýzy jejich podstatnosti. Přitom porovnáváme ekologické a sociální výzvy vůči našemu podniku s požadavky našich zainteresovaných skupin. Obzvlášť velkou pozornost věnujeme tématům, vykazujícím vysokou míru relevantnosti jak pro zainteresované skupiny, tak pro naše obchodní aktivity. Náš Program CR se orientuje podle této matice materiality.

Tato tematická pole byla posuzovaná a zařazená podle následujících kritérií:

  • Podnikatelské jednání je ovlivňováno v současné době a v budoucnu
  • Tematická pole mohou být ovlivňována koncernem Knorr-Bremse
  • Význam pro interní zainteresované subjekty, jako jsou spolupracovníci, vlastníci, management
  • Význam pro externí zainteresované subjekty, jako jsoiu zákazníci, uživatelské sítě, veřejnost
  • Požadavky vůči managementu trvale udržitelného rozvoje a vůči reportingu národních a mezinárodních organizací

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Další informace

Sdílet