Sociální angažmá

 

Koncern Knorr-Bremse vnímá sebe samotného jako sociálně odpovědný výrobní podnik. Pro nás je samozřejmostí se aktivně účastnit v komunálním životě, pozitivně působit na sociální prostředí, které tímto způsobem společně vytváříme. Tato samozřejmost je podstatou toho, že se koncern Knorr-Bremse po celém světě angažuje v sociální, kulturní a sportovní oblasti již po dobu mnoha let.

Naše sociální angažmá je naší reakcí jak na lokální, tak i na globální výzvy. Dobročinné sdružení Knorr-Bremse Global Care e. V., financované koncernem Knorr-Bremse, poskytuje po celém světě podporu nuzným lidem, kteří se dostali do stavu nouze bez vlastního zavinění. Hlavní důraz zavedených opatření spočívá na realizaci střednědobých a dlouhodobých projektů v oblasti vzdělávání a budování infrastruktur. Kromě toho sdružení poskytuje svoji okamžitou podporu v akutních případech přírodních katastrof.

Aktivity sdružení Knorr-Bremse Global Care e. V. doplňují lokální projekty v místě působení jednotlivých výrobních podniků; jedná se o takzvané Local Care projekty. Realizace těchto projektů pokrývá rozmanitou škálu aktivit - počínaje finanční podporou sociálních institucí až po aktivní dobrovolnou činnost v rámci projektů Corporate Volunteering, v kterých se jednotliví spolupracovníci angažují bez nároků na honorář.

Kromě toho podporuje koncern Knorr-Bremse kulturní a sportovní zařízení, mezi které patří muzea, sportovní kluby, jakož i kulturní a sportovní akce.

Konkrétní příklady naší angažovanosti na lokální úrovni obsahuje přehled zde.

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Další informace

Sdílet