Sdružení Knorr-Bremse Global CareDobročinné sdružení Knorr-Bremse Global Care e. V. poskytuje podporu lidem, kteří se v důsledku přírodních katastrof, nehod, válečných konfliktů, chudoby a nemoci dostali do nouzové situace. Hlavním úsilím sdružení je zlepšování životní situace a podpora vlastní samostatnosti nuzných lidí. Hlavním aspektem práce sdružení Knorr-Bremse Global Care e. V. jsou projekty na podporu vzdělávání a budování sociální infrastruktury, jakož i přímá pomoc lidem v nouzové situaci.

Sdružení Knorr-Bremse Global Care bylo původně založeno v rámci jednorázového projektu vybudování zničených struktur, z kterého se postupem času vytvořila dobročinná síť s trvalým působením. Dosažené výsledky mluví za sebe: Za posledních 8 let působení sdružení byla poskytnuta pomoc téměř 300 000 lidem, počet realizovaných projektů také neustále roste, jakož i finanční prostředky z dobročinných sbírek. Naše vysoké požadavky ohledně kvality se splnily. Díky tomu všemu můžeme pozitivně pohlédnout do budoucna, což nás motivuje, abychom nadále byli přínosem k zlepšování životní situace nuzných lidí.

Sdružení Knorr-Bremse Global Care získává svoji podporu převážně ze zdrojů koncernu Knorr-Bremse a je aktivní díky angažovanosti spolupracovníků, působících v celé koncernové skupině.

Spoluúčast spolupracovníků

Záměrem sdružení Knorr-Bremse Global Care je u spolupracovníků koncernu Knorr-Bremse vzbuzovat povědomí o sociální angažovanosti a motivovat je samotné k aktivní spoluúčasti. A to s úspěšnými výsledky: Již v dnešní době se angažují spolupracovníci v mnoha výrobních podnicích a aktivně se zúčastňují při realizaci projektů.

Kromě vlastní spolupráce na probíhajících projektech je výslovným přáním sdružení, aby spolupracovníci podávali konkrétní návrhy na realizaci projektů. Za tímto účelem poskytuje koncern Knorr-Bremse v rámci mezinárodního rozvojového programu pro nastávající vedoucí síly každým rokem rozpočet, o který se mohou účastníci prostřednictvím svého návrhu ucházet a o tento projekt se osobně starat. Také učňům ve výrobním podniku v Mnichově se daly k dispozici finanční prostředky k realizaci nápadů na projekty, které je hodno podporovat.

Další informace a příklady projektů jsou uvedené na naší webové stránce:

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Další informace

Sdílet