Zdraví & bezpečnost práce

Bezpečnosti práce a zdraví spolupracovníků se v koncernu Knorr-Bremse připisuje velký význam a tyto jsou v obchodních procesech pevně ukotvené. V každém stanovišti podniku je zastoupen odbor Bezpečnosti a ochrany zdraví a práce (BOZP), který slučuje všechna opatření ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Na základě naší politiky ochrany zdraví, práce a životního prostředí, provozujeme v koncernu Knorr-Bremse systematický management bezpečnosti práce. Jednotné procesy a pravidelné interní audity přitom po celém světě zajišťují minimální standard. Důležité úseky našeho systému bezpečnostního managementu tvoří rozsáhlá posuzování rizik na jednotlivých stanovištích, na pracovištích a v pracovních postupech, dále pak podpora povědomí o bezpečnosti skrze školení spolupracovníků a informační kampaně, přesné analýzy nehod a vyvozování odpovídajících opatření pro vyvarování se nehodám.

Koncern Knorr-Bremse připisuje velký význam externím certifikacím systémů managementu dle mezinárodně platných norem. V divizi kolejová vozidla je po celém světě certifikováno 71 procent všech výrobních podniků dle standardu pro management bezpečnosti práce OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) - v Evropě jsou to již všechna stanoviště. Další mimoevropská stanoviště se postupně také podrobí externím auditům.

V rámci rozličných akcí podporuje koncern Knorr-Bremse u svých spolupracovníků povědomí ohledně zdravotních témat. Po celém světě se uskutečňují pravidelně dny zdraví, podniková lékařská vyšetření, analýzy pracovišť a další aktivity. Jednotlivá stanoviště často nabízí rozmanitou škálu sportovních aktivit, například kurzy fitness, vlastní podniková sportovní nářadí nebo týmové a skupinové sporty. Spolupracovníci dostávají také podněty k účasti na sportovních soutěžích.

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Sdílet