Slučitelnost zaměstnání s privátní sférou

Právě jako rodinný podnik dbáme na slučitelnost práce s privátní sférou našich spolupracovníků. Za tímto účelem udržuje koncern Knorr-Bremse po celém světě ve svých podnicích různé iniciativy a opatření, která také kontinuálně rozvíjíme. Uvědomujeme si, že nabízené možnosti silně závisí na individuální pozici, oblasti činnosti a úrovni odpovědnosti jednotlivých spolupracovníků. Z tohoto důvodu se tyto možnosti na každém stanovišti utváří dle potřeby individuálně zvlášť . Nabízíme následující možnosti:

  • flexibilní pracovní doby a konta pracovní doby pro spolupracovníky, pracujících dle tarifů vyjednaných s odbory, aby měli možnost převádět odpracované hodiny dle skutečného přesčasu nebo neodpracovaných hodin na jiný den.
  • částečný pracovní úvazek
  • Tvůrčí volno po dobu několika měsíců („Sabbatical“)
  • Telepráce
  • Pečovatelské služby pro rodinu, např. zprostředkování péče o děti a péče o postižené rodinné příslušníky.
  • Programy na podporu rodin, např. přídavky na preventivní zdravotní opatření a nemocenské pojištění, finanční speciální podpory nebo půjčky, péče o děti v období prázdnin, den rodin, volné dny v případě onemocnění dětí nebo těžce postižených rodinných příslušníků, mateřská dovolená, rodičovské volno, a to také v zemích bez odpovídajících zákonných ustanovení
  • Další nabídky, jako programy na ochranu zdraví a zdravotní zařízení

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Další informace

Sdílet