Rozmanitost & rovnost šancí

Koncern Knorr-Bremse se zasazuje o rovnost šancí a rovné zacházení. Tyto zásady jsou také obsahem našeho kodexu chování, platného v celém koncernu, který je závazný pro všechny spolupracovníky.

Pro nás jako zaměstnavatele, působícího v 30 zemích světa, je kulturní rozmanitost jedním z úspěšných faktorů koncernu Knorr-Bremse. Z tohoto důvodu podporujeme pochopení a uznání ostatních kultur a životních situací a aktivně provádíme integraci spolupracovníků z ostatních zemí. Příkladem je nasazení lokálních vedoucích sil v jednotlivých stanovištích, mezikulturní školení nebo podpora pracovních pobytů v zahraničí.

Rovnost šancí je v koncernu Knorr-Bremse samozřejmostí. S našimi spolupracovníky zacházíme nezávisle na jejich pohlaví, v případě platů nerozlišujeme mezi muži a ženami. Nové spolupracovníky a vedoucí síly zaměstnává koncern výhradně podle jejich kvalifikace.

Těžce postižením spolupracovníkům a spolupracovníkům se zdravotními problémy se v koncernu Knorr-Bremse dostává speciální ochrany a podpory. Odbor pro zastoupení těžce postižených značně přispívá k nalezení správného pracoviště.

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Sdílet