Výzkum & vývoj

Jako celosvětová jednička v oblasti technologie, aplikované na brzdové systémy pro kolejová a užitková vozidla, pracuje koncern Knorr-Bremse na vývoji inovativních produktů, které se vyznačují bezpečností, kvalitou, spolehlivostí a vysokým přínosem pro zákazníky. Naším požadavkem je, nadále pracovat na vývoji progresivních konceptů mobility pro železniční a silniční trasy. Za tímto účelem neustále rozšiřujeme naše aktivity v oblasti výzkumu a vývoje při velmi intenzivních konzultacích s našimi zákazníky.

V koncernu pracuje v dnešní době 2 696 spolupracovníků na nových produktech, technologiích a výrobních procesech. V roce 2013 koncern Knorr-Bremse investoval 253 miliónů eur do výzkumu a vývoje.

Za účelem rozpoznání inovací a jejich urychlení, úzce kooperujeme s mnoha vědeckými institucemi ...více

Orientace produktu na trvale udržitelný rozvoj

Při práci na vývoji inovativních technologií hrají šetrnost k životnímu prostředí a účinné využívání surovinových zdrojů pro koncern Knorr-Bremse důležitou roli. Za účelem uspíšení stávajícího angažmá v oblasti trvale udržitelného rozvoje produktů, jsme v divizi kolejových vozidel zahájili projekt Ecodesign. V tomto projektu se u vybraných produktů v průběhu jejich celého jejich životního cyklu analyzují jejich účinky na životní prostředí a dále pak se jejich ekologická nezávadnost optimalizuje. Za tímto účelem jsme pro skupiny našich produktů provedli analýzu kritérií, jako je spotřeba energie při výrobě a v provozu, používání kritických materiálů, hmotnost, jakož i likvidace do odpadu. Poté jsme identifikovali oblastí nutných aktivit. Na základě analýz řetězců vytváření hodnot bylo možné získat hodnotné poznatky ohledně aplikace materiálů a surovinových zdrojů, jakož i ohledně šetrnosti k životnímu prostředí ve fázi používání produktu. Takto se provedl průzkum, jaký přínos může mít používání materiálů se sníženou hmotností na snižování celkové spotřeby energie vozidla.

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Další informace

Sdílet