Trvale udržitelný management dodavatelů

Koncern Knorr-Bremse by chtěl zajistit to, že vlastní závazek k odpovědnému jednání nalezne aplikaci i v řetězci dodavatelů. Z tohoto důvodu jsme začali integrovat aspekty trvale udržitelného rozvoje ve strukturách nákupu v koncernu.

Jak v divizi užitkových vozidel, tak i v divizi kolejových vozidel jsme přepracovali příslušnou směrnici pro nákup a doplnili ji o aspekty, orientující se na realizaci deseti principů UN Global Compact Spojených národů. Směrnice managementu zajišťování kvality pro nákup stanovují požadavky pro plynulé zlepšování procesu, kvality, ekologické nezávadnosti a produktivity v úzké spolupráci s dodavateli. Tyto směrnice jsou jako součást smlouvy závazné pro všechny dodavatele výrobního materiálu.

Za účelem realizace těchto směrnic jsme doplnili příslušné dotazníky k hodnocení dodavatelů o dotazy, týkající se deseti principů UN Global Compact. Na základě tohoto systematizovaného auditního procesu budeme v budoucnu kontrolovat, do jaké míry dodavatelé zohledňují deset principů a popřípadě vyvodíme doporučení a opatření ke zlepšení a k realizaci.

Také do směrnice pro nepřímý nákup (nevýrobní materiál) jsme integrovali aspekty trvale udržitelného rozvoje a při volbě dodavatele dbáme také na jejich aktivity ohledně ekologické nezávadnosti a sociální odpovědnosti.

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Sdílet