Produkty & partneři

Megatrendy, o kterých se velmi často mluví, např. globalizace, urbanizace a změna klimatu, se také projevují v našich obchodních aktivitách. Z tohoto důvodu se koncern Knorr-Bremse intenzivně zabývá budoucností mobility. Šance a rizika, související s novým vývojem v této oblasti, se u nás pravidelně stávají předmětem pečlivé analýzy a takto vytváříme základ pro naše další podnikatelské úspěchy.

Koncern Knorr-Bremse podporuje branži kolejových a užitkových vozidel aby se vytvářela mobilita mající budoucnost, šetrná k životnímu prostředí a bezpečná. Přitom se u našich produktů orientujeme na následující stěžejní body:

Bezpečnost. Naše produkty jsou po celém světě značným přínosem k neustálému zdokonalování bezpečnosti na železničních a silničních trasách. Více než jedna miliarda lidí se každý den spoléhá na systémy koncernu Knorr-Bremse.

Kvalita a spolehlivost jsou u nás, jako u výrobce bezpečnostně relevantních systémů, nejvyšší prioritou. Naše produkty a služby podléhají nejvyšším bezpečnostním požadavkům a ve všech oblastech a procesech splňují excelentní standardy kvalitaty.

Zákazníci. Naše zákazníky vnímáme jako partnery. Po celém světě máme na místních trzích k našim zákazníkům vždy velmi blízko. Tím nabízíme produkty šité na míru a neustále pracujeme na jejich dalším vývoji v úzké spolupráci s našimi partnery.

Technologická kompetence. Pojem Knorr-Bremse znamená technologickou expertízu. Díky našim zkušenostem, našemu technickému know-how, našim tržním znalostem a našim investicím do výzkumu a vývoje, poskytujeme inovativní systémová řešení pro mobilitu budoucnosti.

Životní prostředí a šetrné zacházení se zdroji. Chtěli bychom vytvářet mobilitu s účinnějším využíváním energií, s nižšími emisemi škodlivých látek, s nižší hladinou hluku, a přitom šetrně zacházet s klimatem a se surovinovými zdroji. Naše aktivity v oblasti výzkumu a vývoje se proto orientují také podle požadavků na ochranu životního prostředí a klimatu.

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Sdílet