Společenská odpovědnost - Corporate ResponsibilityOd svého založení v roce 1905 se společnost Knorr-Bremse vypracovala na celosvětovou špičku výrobců brzdových a palubních systémů pro kolejová a užitková vozidla. V dnešní době důvěřuje více než jedna miliarda lidí každý den bezpečnosti našich produktů. Z této skutečnosti se pro nás odvozuje obzvlášť velká odpovědnost, která se vztahuje na všechny úseky našeho podnikatelského jednání. To se týká nejen nabídky bezpečných, spolehlivých a účinných produktů a technologií, ale také našich výrobních postupů, které musí stejným způsobem splňovat nejnáročnější požadavky ohledně bezpečnosti, kvality a ekologické nezávadnosti. Jako výrobní společnost působící na mezinárodním poli vidíme kromě toho své poslání i v nutnosti zajišťovat na všech našich stanovištích dodržování lidských práv a osvědčených pracovních norem, jakož i v sociálním angažmá po celém světě.

Právě jako rodinný podnik jednáme odjakživa s orientací na budoucnost. Z tohoto důvodu usilujeme v naší oblasti působení o dosahování znatelného přínosu k trvale udržitelnému rozvoji ekonomiky, životního prostředí a společnosti. V rámci našeho podnikatelského kontextu vnímáme trvale udržitelný rozvoj jako integrativní zohlednění ekonomických, sociálních a ekologických aspektů v našich podnikatelských aktivitách. Tímto jako podnik nejen přebíráme společenskou odpovědnost, nýbrž také upevňujeme naši dlouhodobou podnikatelskou orientaci. Odpovědné jednání je podstatným přínosem k zajištění výrobního podniku do budoucna.

CR jakožto nedílná součást naší podnikatelské strategie

Odpovědné ekonomické jednání s trvale udržitelným rozvojem je pevnou součástí podnikové strategie koncernu Knorr-Bremse. Klíčovými prvky naší strategie jsou:

Profitabilní růst jako globální systémový dodavatel: Za účelem posilování ekonomického, trvale udržitelného rozvoje, se soustřeĎujeme na naše klíčové kompetence našich obchodních aktivit v divizích Systémy pro kolejová vozidla a Systémy pro užitková vozidla.

Mezinárodní a lokální účast: V souladu s postupem koncernu Knorr-Bremse v regionech, budujeme produkční a vývojové kapacity na trzích ve světě přímo na místě. Takto obsluhujeme lokální trhy přímo, vytváříme pracovní místa a budujeme svoji pozici jako partner v regionu.

Inovativní síla: Jako jednička v oblasti technologie, realizujeme do budoucna orientovaná řešení. Nejvyšší stupeň bezpečnosti vnímáme jako náš nejvyšší cíl. Z tohoto důvodu neustále rozvíjíme naše aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, také z hlediska efektivity aplikace energie a využívání zdrojů. Protože řešení ekologické problematiky vnímáme jako šanci pro ekonomický růst.

Orientace na potřeby zákazníků: Naše zákazníky vnímáme jako partnery, s kterými v rámci vývojových projektů velmi úzce spolupracujeme. K našim zákazníkům nemáme nikdy daleko a díky našemu působení přímo na rozmanitých trzích, nabízíme produkty střižené přímo na míru. Kromě toho vždy usilujeme o vytvoření značné přidané hodnoty pro naše zákazníky.

Vytváření hodnot v rámci trvale udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj vnímáme jako jedno ze strategických témat a svojí podstatou je u nás integrován do operativních procesů, podnikové strategie a podnikové vize. Neustále pracujeme na dalším rozvoji a zdokonalování našich aktivit.

Sdílet