Energetický management & ochrana klimatu

Efektivní využívání energie je důležitým přínosem k ochraně surovinových zdrojů a klimatu. Naše aktivity v oblasti energetické efektivity se orientují na celkový řetězec vytváření hodnot, počínaje výzkumem a vývojem, přes výrobu s efektivním využíváním zdrojů a transport, až po využívání našich produktů.

Cíl pro ochranu klimatu a energetickou efektivitu

S naší iniciativou pro energetickou efektivitu ECCO2 (Efficient Cut of CO2) bychom chtěli poskytnout přínos k ochraně klimatu a životního prostředí. Za tímto účelem jsme si stanovili ambiciózní cíl: Do roku 2020 chce tento podnik - vycházeje ze základního roku 2009 - zvýšit energetickou efektivitu o 20 procent a snížit emise oxidu uhličitého (CO2) o 20 procent. Skrze opatření, jako je optimalizace recirkulace odvodního tepla, zesílené nasazování energeticky šetrných systémů osvětlení, přizpůsobení a optimalizace montážních linek nebo rozsáhlá senzibilizace povědomí o ochraně životního prostředí u našich spolupracovníků, jsme se k tomuto cíli již o zřetelný kus cesty přiblížili. Konkrétní stav dosažení tohoto cíle komunikujeme každý rok skrze naši výroční zprávu.

Energetický management v rámci celého koncernu

Při zavedení opatření k redukování spotřeby energie a emisí CO2, se koncern Knorr-Bremse řídí podle požadavků mezinárodní normy pro energetický management (ISO 50001). V této normě se stanovují požadavky na neustálé zlepšování energetické bilance.

Spotřeba energie ve výrobě

Potenciální možnosti úspory energie se ve všech oblastech podniku systematicky identifikují a realizují. Pomocí mnohých optimalizací v oblasti techniky zařízení, popř. při volbě výrobních postupů, jakož i skrz modernizační opatření ve všech stanovištích, usilujeme o neustálé snižování spotřeby energie.

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Sdílet