Šetrné zacházení se zdroji & management odpadu

Efektivní používání surovinových zdrojů je smysluplné z ekonomických a ekologických důvodů. Kromě zlepšování energetické efektivity se koncern Knorr-Bremse obzvlášť soustřeďuje na trvale udržitelné využívání vody jako zdroje , jakož i na šetrné používání materiálů ve výrobě. Kromě toho pomáhá náš management odpadu šetřit zdroje.

Efektivita používání materiálu

Za účelem šetření zdrojů ve výrobě usiluje koncern Knorr-Bremse o šetrné a efektivní používání materiálů. To jsou zejména ocelové a železné materiály, lehké kovy, polymery, provozní látky, jakož i balící materiály. U našich výrobních postupů dbáme v největší možné míře na maximální efektivitu a vyvarování se odpadům. Všechny používané materiály by pokud možno měly být bezpečné a všude, kde to je možné, používáme ekologickou alternativu.

Management odpadu

Koncern Knorr-Bremse se orientuje dle zásad trvale udržitelného koloběhového hospodářství. Nejvyšším cílem je snižování celkového množství odpadu a vyvarování se především nebezpečného odpadu. Tam, kde se odpadům zabránit nedá, se angažujeme v recyklaci, šetrné k životnímu prostředí. V koncernu Knorr-Bremse vzniká odpad především při obrábění kovů a při povrchové úpravě výrobků. Kromě toho dochází ke spotřebě materiálu pro balení, jako jsou kartony, plasty a dřeva na palety. Pomocí optimalizace koloběhu materiálů, jakož i zamezování vytváření odpadu, třídění a recyklace odpadu, jsme mohli v posledních letech značně snížit množství odpadu.

Management spotřeby vody

V rámci našeho managementu ochrany životního prostředí vypracováváme specifická opatření pro jednotlivá stanoviště, za účelem snižování spotřeby vody. Vodu používáme především pro povrchovou úpravu a čištění našich produktů, pro testovací aplikace, také jako pitnou a sanitární vodu. Naším požadavkem je používat vodu s nejvyšší možnou mírou efektivity a v rámci aplikované recirkulace, používat vodu několikrát za sebou. Vodou nás zásobují komunální dodavatelé a odpadní vodu vypouštíme do kanalizace dle příslušných zákonných ustanovení a směrnic, týkajících se veřejných kanalizačních systémů. Za účelem realizace šetrného zacházení se zdrojem pitné vody používáme v některých stanovištích dešťovou vodu k čištění, k nasazení v sanitárních zařízeních nebo k zavlažování. V hlavním sídle koncernu, v Mnichově, používáme v rámci recirkulačního systému studniční vodu pro chlazení administrativní budovy a výpočetního centra. Kromě toho přispívají k úspoře vody nejnovější technologie pro úpravu odpadních vod.

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Sdílet