Transport & logistika

Jako výrobní podnik působící v sektoru mobility, se samozřejmě zabýváme také vlastními procesy ohledně transportu a logistiky. Koneckonců mají transporty mezi našimi výrobními podniky a k našim zákazníkům, jakož i přeprava našich spolupracovníků za účelem plnění pracovních povinností, do značné míry vliv na naše opatření na ochranu životního prostředí.

V rámci naší iniciativy Supply Chain Excellence (SCE) se zabýváme logistikou mezi výrobními podniky koncernu Knorr-Bremse. Optimalizací transportní sítě a plánováním tras se podařilo zvýšit efektivitu našeho logistického řetězce a snížit emise CO2.

Optimálním využíváním železničních, silničních a lodních spojů usilujeme o snižování dopadu na životní prostředí na minimum. Kromě toho nahrazujeme dle možností služební cesty telefonními konferencemi a videokonferencemi.

Pomocí různých opatření motivujeme naše spolupracovníky, aby na cesty do zaměstnání a na pracoviště, na rozličných stanovištích přestávali používat osobní automobily. Naši spolupracovníci v Mnichově si například mohou pořizovat roční legitimaci pro cestování veřejnými dopravními prostředky za sníženou cenu a v rámci různých akcí je motivujeme k používání jízdních kol pro cesty na pracoviště.

Zavolejte nám.

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Sdílet