Management životního prostředí

Abychom mohli splňovat naše závazky ohledně ekologické odpovědnosti, jsme zavedli závazný systém managementu životního prostředí s interními a externími ustanoveními a standardy pro ochranu životního prostředí. Pomocí pravidelných interních a externích auditů se provádí kontrola, do jaké míry se stanovené požadavky dodržují a jaká opatření k zlepšování situace bude nutné iniciovat. Vzájemná komunikace o řešeních k nejlepším postupům (best practice) probíhá přes interní opatření a orientační zásady, platné v celém koncernu.

Průběžně zlepšujeme ochranu životního prostředí v provozu. Za tímto účelem evidujeme a vyhodnocujeme charakteristické ukazatele životního prostředí pro řízení ekologických účinků naší podnikatelské činnosti a plánování našich aktivit vůči životnímu prostředí. Odpovídající cíle ohledně ochrany životního prostředí stanovujeme jak na úrovni celého koncernu, tak i pro jednotlivá stanoviště. Každoročně v naší zprávě Global Compact o dosažených pokrocíchzveřejňujeme relevantní charakteristické ukazatele pro koncern Knorr-Bremse .

Certifikace dle mezinárodních standardů

Počínaje rokem 2001 sledujeme certifikaci všech stanovišť v oblasti kolejových a užitkových vozidel dle mezinárodní normy ISO 14001 pro management životního prostředí. Výrobní a servisní stanoviště v Evropě, v Severní a Jižní Americe, jakož i ve většině stanovišť v asijsko-pacifickém regionu již úspěšně uzavřela certifikaci dle ISO 14001. Další stanoviště se v následujících letech pojmou do množiny certifikovaných stanovišť ohledně ochrany životního prostředí.

Podpora povědomí o životním prostředí

Povědomí o životním prostředí našich spolupracovníků podporujeme především v rámci interních komunikačních opatření a školení. Potřeba školení v této oblasti je v jednotlivých stanovištích předmětem pravidelného zjišťování a poté se ustanoví příslušné programy pro další vzdělávání. Doplňkově organizujeme rozmanité iniciativy a akce. Tipy a triky pro jednání s ohledem na životní prostředí doma a na pracovišti se komunikují v rámci různých kampaní pomocí informačních brožur, kalendářů, přednáškových řad, soutěží, akcí pro děti spolupracovníků a výstav.

Sdílet